[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (22)

22.

Cre: in pic

Đọc tiếp

[One Shot][KaiSoo] Tin nhắn bằng hình.

Tin nhắn bằng hình.

Writen by Yu Sama

Pairing: KaiSoo

Raiting: PG

Foreword: Em nghĩ sao Jongin?

Note: Chúc các em 97er thi tốt nhé <3 <3 <3

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: TaePyo ver (P.O/Taeil – Block B)

TaePyo ver (P.O/Taeil – Block B)

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: ZiKyungver (ZiCO/ParkKyung – Block B)

ZiKyung (Zico/ParkKyung – Block B)

Đọc tiếp

[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (21)

Ky9Hm2A

21.

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: YugBam ver (Yuggeom/BamBam – Got7)

YugBam (Yuggeom/BamBam – Got7)

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: 2Jae ver (Jaebum/Youngjae– Got7)

2Jae  (Jaebum/Youngjae– Got7)

Đọc tiếp

[Drabble] Couple tag :: MarkJin ver (Mark/Jinyoung – Got7)

MarkJin (Mark/Jinyoung – Got7)

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: KaiSoo ver

 Couple Tag :: KaiSoo ver

Đọc tiếp

[Drabble] Couple Tag :: ChanBaek ver

Couple Tag :: ChanBaek ver

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 880 other followers