[Vietsub] Adrenaline-BoA (Happy birthday Kris)

Happy birthday Kris Komado :”>

From KNA team

Video by Ailz Lee

Trans/Time: Danny Lei/ Yu sama

Type/Enc: Byn hâm điên

Fx by GaloveJiro

Advertisements

Đã đóng bình luận.