.::Duy trì như nước chảy vạn năm::.

BlockB Fanfic

[Drabble] Couple Tag :: TaePyo ver (P.O/Taeil – Block B)

TaePyo ver (P.O/Taeil – Block B)

(more…)

Advertisements

[Drabble] Couple Tag :: ZiKyungver (ZiCO/ParkKyung – Block B)

ZiKyung (Zico/ParkKyung – Block B)

(more…)